Wat is AFV Daguerre?

AFV Daguerre bestaat sinds 1891(!) en heeft op dit moment 30 leden. Deze leden zijn actief bezig met fotografie. Ieder op z’n eigen manier, maar ook in clubverband binnen de fotoclub.
We willen als AFV Daguerre toonaangevend zijn en de kwaliteit van onze fotografie hoog houden, maar daarnaast proberen we vooral ook een gezellige club fotovrienden te zijn.

Om de kwaliteiten van de leden optimaal tot bloei te laten komen, organiseert AFV Daguerre interessante, boeiende, onderhoudende en leerzame activiteiten. Daarbij wordt een actieve rol van de leden gevraagd. Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Fotobesprekingen.
  • Delen van kennis
  • Interessante lezingen door (vak-)fotografen en journalisten.
  • Bespreken en gezamenlijk bezoeken van tentoonstellingen
  • Publicatie van besprekingen van foto’s in het clubblad Spotlight.
  • Clubuitjes en exposities

Daarnaast hebben de leden door middel van een wachtwoord toegang tot het ledenportaal op de website van de fotoclub. Op dit portaal staat de ledenlijst en worden de links naar het clubblad gepresenteerd.

Wat doet AFV Daguerre niet?
Onze club AFV Daguerre geeft geen fotografiecursussen. Van (aspirant)-leden verwachten we dat ze een zeker basiskennis van fotografie hebben.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost € 90,- voor een heel jaar, inclusief lidmaatschap van de Fotobond. Betaling gebeurt in overleg met de penningmeester

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen d.m.v. het invulformulier op de pagina Contact