Aliese Oostmeijer
Erik van Gilst
Erik van Gilst
Johan Fellinga
Johan Fellinga
Rijko Ebens
Rijko Ebens
Ard Bodewes
Ard Bodewes
Frans Kolbeek
Frans Kolbeek
Frits Visser
Frits Visser
Ini Meuken
Ini Meuken
Roelof Moorlag
Roelof Moorlag
Auke Jan Dokter
Auke Jan Dokter
Gerben Veenstra
Marijke van de Hoef
Marijke van de Hoef
Dirk van der Kamp
Dirk van der Kamp
Henk Faber Bulthuis
Henk Faber Bulthuis
René Nieuwenhuis
René Nieuwenhuis
Jolande van den Heuvel - 26 punten zilver
Jolande van den Heuvel
Elzelien Noordijk
Elzelein Noordijk
Jan Hendrik van der Veen
Jan HEndrik van der Veen
Jeannet Zwols
Rob Pronk
Rob Pronk
error: Content is protected !!