Presentatie door Gieter Amateur Fotografen Vereniging

Op de clubavond van 8 februari kregen de leden van Daguerre een presentatie van foto’s door enkele leden van GIAF. Zij vertelden over hun wijze van werken en gaven toelichting op hun foto’s en series.